Tenen lezen

voet(Volgens de grondleggers Imre en Margriet Somogui)

Wat is tenen lezen
Tenen lezen is een methode om het karakter en het gedrag van mensen te analyseren
Door de stand en de vorm van hun tenen te interpreteren.
Tenen lezen is ontwikkeld door journalist en ex-radioman Imre Somogui. Samen met
Zijn vrouw Margriet interviewde hij in vijftien jaar honderden mensen op stranden
En in sauna’s en waar zich verder maar de gelegenheid tot tenen kijken voordeed.
Geleidelijk aan ontdekten zij de betekenis van de verschillende vormen en standen van tenen en konden zij relaties leggen tussen het beeld dat tenen aanbieden en de karakters en gedragingen van mensen. De vorm van tenen krijgt een mens mee, maar de stand wordt grotendeels bepaald door hoe men met prikkels van buitenaf omgaat.

Mensen met kromme tenen zijn niet goed bestand tegen de druk die op hen wordt uitgeoefend  en produceren dan een “laat maar zitten” houding.

Vaak wordt gezegd dat slechte voeten en kromme tenen veroorzaakt worden door te krap zittende schoenen. Dat is ongetwijfeld waar, maar als mensen slecht zittende schoenen accepteren omdat die in de mode zijn, dar zegt dat alles over de drager of draagster en niets over de schoenen, behalve dan dat ze niet voor comfort gemaakt zijn.
Het accepteren van druk (ook van slecht passende en te strak zittende schoenen) staat symbool voor iemand die zich conformeert of zich moet conformeren aan wat anderen vinden. Dat gedrag vind je altijd terug bij mensen met kromme tenen.

Wat kun je met tenen lezen?
Ten eerste kun je jezelf beter leren kennen als je je tenen  laat lezen. Je kunt je eigen ontwikkeling volgen en zien hoe je reageert op je omgeving. Je kunt  je eigen mogelijkheden, sterke kanten en je minder sterke kanten goed onder de loep nemen. Als door tenen lezen bevestigd wordt wat je al vaag weet leidt een dergelijke bevestiging tot extra begrip en een betere verstand houding.

Bij het werken met mensen die zich slecht of helemaal niet kunnen uiten is “tenen lezen”een uitstekende hulp. In de omgang met jonge kinderen en geestelijk gehandicapten is tenen lezen gebleken waardevol te zijn.

Je weet meteen al een heleboel als je de tenen leest van mensen die niet laten zien/weten hoe hun gedrag in elkaar zit.